Vår uppfödning

Kennel Maiden's 1974 -

Kennel Maiden's uppfödning började med rasen Italiensk vinthund med första kullen 1974.

Kennelnamnet har sitt ursprung i en vacker röd brindel Greyhoundtik importerad från England med namnet Solstrand Indian Maiden.

Kennelnamnet Maiden's registrerades hos Svenska Kennelklubben 1981.

SKK ställde på den tiden stora krav på uppfödaren och det innefattade både praktiska och teoretiska prov.

Raser som har fått prefixet Maiden's är förutom Italiensk Vinthund, Greyhound, Rhodesian Ridgeback och Schipperke.

Vi vill ge en stor eloge till våra fantastiska valpfamiljer som så förtjänstfullt har förvaltat de hundar som är uppfödda hos oss.

Vår uppfödning bygger på avelshundar av utmärkt mentalitet och exteriör samt trygga hundar med vänligt sinne. Att föda upp hundar kräver stor ödmjukhet mot den ras man har att förvalta.

Vårt mål är att med sunt förnuft och efter bästa förmåga och kunskap föra rasen Schipperke vidare så att intresserade människor fortsättningsvis skall få möjlighet att erhålla valpar med stor potential såväl mentalt som exteriört. Dock utan att förledas att falla för frestelsen att enbart se till det exteriöra utan att i första hand se till de mentala kvaliteterna.

Av den anledningen ingår vi avtal med våra valpköpare att ställa sin hund till förfogande för MH-beskrivning eller BPH.(Se mentalsidan) Vi är angelägna om att våra valpar kommer till familjer med stort ansvar för allt vad det innebär att äga och förvalta en hund från oss. Framför allt att det finns genuint intresse, tillräckligt med tid att ägna sig åt sin hund, kunskap om hur man aktiverar och fostrar valpen och sunt förnuft att inse när hunden behöver vila, lugn och ro. En hund oavsett ras är i stort behov av trygghet, fasta rutiner, stabil ledning och mycken vänlighet.

Vi har inga hundgårdar eller hundhus. Alla våra hundar bor inomhus och valparna umgås med såväl unga som äldre schipperke samt våra katter Mixie och Zorba vilket ger dom en stor social kompetens.
Valphagen finns i köket och det finns inget bättre än att ständigt få betrakta de små svarta valparna och delta i deras lekar och utveckling.

Vi är också angelägna om att våra hundar får rikligt med tillfällen att vistas i skog och mark. Därför uppmuntrar vi till att så många hundar som möjligt skall tränas i eftersök. Målet är att så många hundar som möjligt skall avlägga "Anlagsprov i Viltspår". Viltspår är en aktivitet som våra hundar vanligtvis uppfattar som "riktigt arbete" och sätter mycket stort värde på. Schipperken är en behändig hund att föra i lina och går vanligtvis inte fortare än man lätt kan följa den.

Vi ställer inga krav på våra valpfamiljer om deltagande på hundutställning. Vill man utöva denna aktivitet så är det på frivillig basis.

Vi värdesätter också kontakten med våra valpfamiljer. Att i glädje och sorg få dela upplevelser med detta vårt gemensamma ansvar och intresse som en älskad valp från Kennel Maiden innebär.

Så även när den kära hundkamraten till sist har fullföljt sin livsuppgift att vara vår vän och spåret närmar sig sitt slut, finns vi och ger gärna en hjälpande hand och stöd om så skulle önskas.