Mental hälsa

Maiden's Disco Dancer - Dekkz har egen mentaltest.

Varför ägnar vi på Kennel Maiden så stor del av vår verksamhet just åt mentaliteten? I vårt land finns det starka lagar som styr vårt hundinnehav och hur en hund får vara. Detta kallas för ”Strikt hundägaransvar” och är verkligen strikt.

Vad innebär då detta?
Jo att, allt som hunden ställer till skada och som är till ”olägenhet för andra” d.v.s. människor, djur och materiella ting är djurägaren ekonomiskt ansvarig för.

Genom att dessa lagar finns har vi som uppfödare tagit på oss ett stort ansvar att tillhandahålla mentalt stabila hundar som kan fungera i vårt samhälle. Samt att informera våra valpfamiljer om rasens bakgrund och användningsområde och hur man skall hantera och uppfostra sin valp.

En nyhet på Mentalbeskrivningssidan är SKK:s Beteende-och personlighets-beskrivning hund-BPH. Detta nya sätta att mentalbeskriva hundar kan ge både uppfödare och hundägare mycket god vägledning om hundens värdefulla egenskaper. Denna nya beskrivningsform kommer vi att använda oss av från våren 2013.

Kennel Maiden har som praxis att Mentalbeskriva samtliga av oss uppfödda hundar för att vi som uppfödare skall får en unik kännedom om varje individs mentala status och att vi därigenom får en möjlighet att planera våra parningar utifrån dom bästa möjliga mentala kombinationer. Detta ger också våra valpfamiljer ett unikt tillfälle att lära sig läsa, tolka och förstå sin hunds reaktioner i olika sammanhang.

Genom Mentalbeskrivningar och gott samarbete mellan uppfödare och valpköpare kan vi tillsammans
skapa goda förutsättningar för att valpen skall växa upp till en harmonisk individ.

Vår målsättning är att endast använda avelshundar som MH-beskrivs i SKK eller SBKs regi . Dessa resultat är alltid officiella och bokförs under respektive Hund/Tävlingar i SKK:s rasdata.

Om SKK BPH